Dotacja UE

Dotacja UE

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Zakres: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Operacja: Małopolskie Mobilne Centrum Pralnicze mająca na celu rozwinięcie istniejącej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pralniczych oraz stworzenie minimum jednego stanowiska pracy poprzez zakup niezbędnych urządzeń do momentu złożenia wniosku o płatność końcową współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Uzyskaliśmy Subwencję Finansową w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Podmiotem udzielającym wsparcia był PFR – Polski Fundusz Rozwoju.